Latihan Pengukuhan

KELEMAHAN KEPIMPINAN

Lengkapkan teks di bawah ini.

* Sultan Ahmad Shah              * Tun Perpatih Putih       * Raja Mendeliar      *sistem cukai

* pilih kasih                                    * usul periksa                        * Tun Mutahir           * kadar cukai

Setelah Bendahara Tun Perak meninggal dunia, ( 1 )_____________ telah dilantik sebagai Bendahara Melaka. Para pembesar Melayu merasa tidak puas hati terhadap Bendahara Tun Mutahir kerana beliau bersikap  ( 2 )______________dalam pentadbirannya. ( 3 )__________________ telah memfitnah Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan sultan. Sultan Mahmud Shah menjatuhkan hukuman mati terhadapnya tanpa ( 4 )__________________. Apabila Sultan Mahmud Shah menyedari akan kesilapannya, baginda amat menyesal lalu menyerahkan takhta kerajaan kepada puteranya, ( 5 )__________________, seorang pemerintah yang lemah. Bendahara Tun Mutahir pula diganti oleh ( 6 )__________________ yang uzur dan tepok. Keadaan ini telah menyebabkan pentadbiran Melaka semakin lemah. ( 7 )__________________ yang sedia ada tidak diamalkan. ( 8 )__________ yang tinggi menyebabkan pedagang memilih pelabuhan lain.

MASALAH PERPADUAN

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1.      Pelantikan ________________sebagai Bendahara Melaka telah menimbulkan semula persaingan antara orang      Melayu dengan orang _______________ untuk mendapatkan pengaruh.

2.      Persaingan ini berpunca daripada amalan __________________ dalam pentadbirannya.

3.      Perebutan pengaruh antara Bendahara Tun Mutahir dengan _______________________.

4.      _______________________ memfitnah Tun Mutahir cuba mengatasi kekayaan sultan.

5.      Peristiwa pemfitnahan ini telah menyebabkan sultan telah membunuh kesemua ahli keluarga Tun Mutahir tanpa _________________________.

6.      Kesannya rakyat berpecah belah dan tidak  _________________________.

7.      Keadaan ini telah menjejaskan keutuhan _____________ serta kegiatan ________________di Melaka.

KELEMAHAN ASKAR MELAKA

1. Askar Melaka tidak  mempunyai ________   yang lengkap.

2. Mereka menggunakan senjata _________ .

3. Askar kurang ___________.

4. Askar upahan dari Jawa ___________ apabila Portugis menyerang Melaka.

KEDATANGAN PORTUGIS.

Sebab Kedatangan Portugis Ke Timur

Portugis merupakan bangsa Eropah yang __________ belayar pada abad ke 15  ini digalakkan oleh raja Portugis iaitu ___________  atas slogan ke “Gospel (_____), Gold( _____) and Glory (______)

Sebab Kedatangan:

a) Penemuan jalan laut ke timur

i.                    Bortholomew Diaz sampai ke ___________________ pada tahun___________

ii.                  Vasco de Gama sampai ke ___________ tahun ___________

iii.                Lopez de Sequiira sampai ke _______________ pd tahun _____________

b) Penyebaran agama Kristian

i.                    Ingin meneruskan perang ____________

ii.                  Ingin menghancurkan ____________________ yg ada di timur termasuk ______

iii.                Mahu menyebarkan agama ___________

c) Kegiatan Perdagangan

i.                    Ingin menguasai perdagangan ___________ yang sangat diperlukan di Eropah untuk ____________ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: